Love status


“Mass is not proportional to volume. A girl as small as a violet. A girl who moves like a flower petal is pulling me toward her with more force than her mass. Just then, like Newton’s apple, I rolled toward her without stopping until I fell on her, with a thump. With a thump. My … Đọc tiếp Love status

[888] Ngứa tay


Viết bài review lần trước xong là đổ cơn bạo bệnh 3 bữa liền, tới nay vẫn chưa khoẻ hẳn. Haiz, kì sao phải né giờ thiêng ra mới được. Trừ lúc sốt phát run lên không đủ sức cất tay lên thì hở ra 1 cái là cầm sách lên xem. Tật xấu ko … Đọc tiếp [888] Ngứa tay

[Me] I’m BACK!!!


Sau một loạt các sự cố từ chủ quan đến khách quan (làm bài kt, laptop hư), mình đã về lại với cái bờ lốc sau cả tuần lễ bỏ bờ bỏ bụi nó. Đầu tiên, xin chân thành cáo lỗi về cái sự mất tích đột ngột của mình. Từ sau vụ tay đau, … Đọc tiếp [Me] I’m BACK!!!

Hello! Welcome to the Palace!


Hình như cái wordpress nào cũng dc mở đầu bằng cái entry này thì phải. Edit nó lại cho đàng hoàng tí ^^. Hello there! Trước hết, như cái tên blog, gọi mình là Windy, vì mình giống gió ở vài điểm lẻ tẻ như mát mẻ (tính khí ấy, ko phải cách ăn mặc … Đọc tiếp Hello! Welcome to the Palace!