[Journal] New semester. Here i go again!


Well i think i will start the new sem with something new as well: writing daily journal. Everyday a note if possible. Or at least once a week. New personal hobby. Im really a talky-mind girl :p For those who's reading it, yes you can feel free to do it, 'cause i'm not goin to … Đọc tiếp [Journal] New semester. Here i go again!

[Tổng kết] Phim của năm qua – Nốt trầm nhiều hơn nốt #


Phew. Cúi cùng cũng được rờ tới cái bàn phím một cách đúng nghĩa. Học kì này học ko nhiều môn mà sao vất vả ghê. Cơ bản là cái tội lì ko chịu nhờ người khác giúp cứ cắm mặt làm 1 mình dù dốt IT :)) Thôi kệ, xong cũng xong. Rút kinh … Đọc tiếp [Tổng kết] Phim của năm qua – Nốt trầm nhiều hơn nốt #

[Linh tinh] 5 (Fiercely) Fun Facts about Miss Anastasia Steele


Như cái tựa đã nói, mình đang có hứng dìm hàng nàng Ana đây. Trò này thật sự vui quá xá, mình ko dừng dc :]] Warning: Bài viết spoil kha khá nội dung truyện. Nếu quyết đinh đọc truyện thì ko nên đọc bài viết. Ana doesn’t love Christain Grey, she just can’t stay … Đọc tiếp [Linh tinh] 5 (Fiercely) Fun Facts about Miss Anastasia Steele