Love status


(more…)

Bảo vệ: [My Diary] Hoa trong gương, trăng trong nước


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [My Diary] Choices


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [My Diary] Should I?


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [My Diary] Consequence of Falling


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Viết linh tinh]


Ko có hứng viết cảm nhận phim. Đúng hơn là ko có phim này gây cảm hứng cho mình viết. Phim hàn lâm Oscar giờ trở nên thiếu hấp dẫn với mình. List phim thì dài, động lực xem thì ko có. Lười.

Bùn ghê gớm.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 424 other followers

%d bloggers like this: