Love status


Trái tim em đang mắc bệnh ái tình
[...]

Thiên thần ơi, dù em chẳng là của anh! 
Nhưng xin anh hãy giả vờ thêm nữa! 
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí … 
Ôi, lừa dối em nào có khó gì, 
Vì em vốn muốn tự dối mình đấy thôi!

Viết Ngày 18/4/2014
<Cải biên từ Lời Tự Thú – PUSHKIN> (more…)

Bảo vệ: [My Diary] Not the time to cry baby girl


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: [My Diary] That’s the reason. Satisfied now?


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: [My Diary] Give me a reason


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: [My Diary] My choice


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: [My Diary] Sense vs. Sensibility


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 354 other followers

%d bloggers like this: