Các bài viết cũ

[Nhạc phim] Hoàn Ngã Bản Sắc (1989): “Ai Hiểu Lòng Lãng Tử” – Vương Kiệt


Chẹp, thuở nhỏ ngoài chuyện ăn học ra thì chưa biết ci-nê là cái quái gì. Thời đó thú giải trí tao nhã nhất của mình chỉ có đọc truyện tranh và coi phim bộ HK TVB thoy  (còn thú vui kém tao nhã là gì thì, hì hì, bà kon nào cần biết liên hệ riêng). Phim Hk đầu những năm 80 thì nhất là phim võ hiệp Kim Dung, từ cuối 80 đến đầu 90 thì tình cảm xã hội là bá cháy. Trong mấy phim đó thì mình chỉ chấm 3 bộ là Người nơi biên giới của Lê Minh, Nghĩa Bất Dung Tình của Huỳnh Nhật Hoa và cái phim “lày” của Nhậm Đạt Hoa. Đặc điểm chung của cả 3 là nhạc phim nghe nhức mình nhức mẩy lun. Bà kon nào thử nghe Nếu như đây là tình của Lê Minh (Người nơi biên giới) hay Ai hiểu lòng lãng tử của Vương Kiệt (Anh hùng bản sắc) là đảm bảo lật đật chạy đi kiếm phim coi liền. Nhạc còn hay ko chịu nổi huống chi phim . Khỏi quảng cáo lắm lời, trăm ‘nghe đồn’ không bằng một ‘nghe thiệt’. Thưởng thức thử live show nghe rồi tính tiếp.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: