[Nhạc phim] Hoàn Ngã Bản Sắc (1989): “Ai Hiểu Lòng Lãng Tử” – Vương Kiệt


Chẹp, thuở nhỏ ngoài chuyện ăn học ra thì chưa biết ci-nê là cái quái gì. Thời đó thú giải trí tao nhã nhất của mình chỉ có đọc truyện tranh và coi phim bộ HK TVB thoy  (còn thú vui kém tao nhã là gì thì, hì hì, bà kon nào cần biết liên hệ … Đọc tiếp [Nhạc phim] Hoàn Ngã Bản Sắc (1989): “Ai Hiểu Lòng Lãng Tử” – Vương Kiệt