Các bài viết cũ

[Film Diary] Vô Gian Đạo


Cái tên Infernal Affairs vốn chỉ để giúp khán giả quốc tế dễ nhận biết bộ phim này thôi, chỉ có người Hoa, hoặc hiểu được văn hoá và tiếng Hoa mới cảm thấy rằng cái tên Vô Gian Đạo mới xứng hợp với bộ phim. Trích lời giới thiệu của bạn Lộng Nguyệt trên video nhạc phim trên utube:

Trong kinh Phật có nhắc đến Vô gian đạo là tầng thứ 8 của địa ngục – tầng đau đớn thống khổ nhất. Bộ phim Vô gian đạo có tên như thế này, dĩ nhiên có ngụ ý. Hai người, một cảnh sát, một tội phạm, nhưng đều giống nhau ở một điểm, đó là cuộc sống của họ không phải do họ có thể quyết định được. Cuộc sống như vậy, cũng là một dạng Vô gian đạo. Hai người bọn họ, chính là đang phải sống trong Vô gian đạo … Read the rest of this entry

%d bloggers like this: