[Film Diary] Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 (Kì 2) – Long Quỳ, Tịch Dao: Tình yêu ngàn năm


Tình yêu trong Tiên Kiếm 3 được xây dựng rất duy mỹ, theo chủ nghĩa hoàn hảo cực độ. Một khi đã yêu là sẽ luôn chung thuỷ với người mình yêu, bất chấp vượt qua bao nhiêu cách trở về thời gian không gian. Đó là điều làm nên sức hấp dẫn của Tiên … Đọc tiếp [Film Diary] Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 (Kì 2) – Long Quỳ, Tịch Dao: Tình yêu ngàn năm