[Film Review] Sắc, Giới | Lust, Caution (2006) – Just another love story (P2)


(***SPOILER AHEAD***) Đầu tiên nói trước là mình chưa hề đọc qua truyện ngắn của Trương Ái Linh nên ko biết nó tròn méo thế nào. Bản thân mình cũng ko hứng thú. Thú thật là đã từng cầm cuốn truyện đó lên đọc vài trang nhưng ko thấy hút lắm nên bỏ xuống ko … Đọc tiếp [Film Review] Sắc, Giới | Lust, Caution (2006) – Just another love story (P2)