Các bài viết cũ

[Film Diary] Tiên Kiếm Kì Hiệp III (Kì 1) – Duyên tao ngộ


Không ngờ phim đầu tiên khai trương mục post Nhật Kí Phim mới của mình lại là phim Tung Của. Từ sau hè tời giờ thất vọng mấy quả bom xịt của Tây quá nên ta tìm quên trong men rượu đế, à không, men phim Tàu. Loay hoay duyệt qua 1 lượt không vừa ý phim nào. Cuối cùng, nhân duyên đưa đẩy thế nào lại xem phải cái Tiên Kiếm này.

Nhân vật của Tiên Kiếm Kì Hiệp 3: Cảnh Thiên-Tuyết Kiến-Long Quỳ-Trường Khanh-Tử Huyên-Trọng Lâu

Chú thích (*): Nhật kí phim là thể loại bài viết mới, không phải là review đánh giá nhận xét phim mà là kể về toàn bộ quá trình gặp phim, xem phim, và cảm xúc về phim nói chung. Vì thế bài viết mang nhiều tính chất tự sự và bộc lộ quan điểm cá nhân chủ quan, thường có nhiều kì. Người đọc cần cân nhắc vì 99% là spoil phim tan nát.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: