[Film Review] Casino Royale (2008) – Phần 2


3 ngày nay mình xem đi xem lại Casino Royale rất nhiều lần. Trừ lần đầu tiên coi toàn bộ ra, còn lại soi kĩ các đoạn hay nhất của nó và lên được 1 lốc các điểm đáng chú ý của phim.   Như trong bài trước mình đã nhận xét, CR được xem … Đọc tiếp [Film Review] Casino Royale (2008) – Phần 2