Các bài viết cũ

[Dahmer] A Must-see Jeremy’s film if you really take serious interest in him


Ok, ladies and gentlemen, I’ve a good and a bad news. Which one first?

SẶc, nói TV cho rồi, mệt quá =.= Tin xấu trước như thường lệ nhé. Ai mà lỡ “mê man” một Jeremy man-lì vô đối (tức là vừa man [khùng] vừa lì), anh hùng lãng tử kiểu Bourne hay Hawkeye thì tuyệt đối ko nên xem DAhmer nếu ko muốn tan vỡ hình tượng. Vì báo trước là cái phim này vừa gay vừa bệnh từ A-Z.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: