Các bài viết cũ

[Film Review] Casino Royale (Phần 3)


Mình thề đây là lần cuối mình viết review cho Casino Royale. Vừa tốn sức, vừa hao nước mắt T.T. Tôi qua viết xong muốn xỉu luôn. Cái phim này tàn sát thiệt. Xem lại từng ấy lần mà vẫn thấy đau tim =.=

Kì cuối của bài review dài hơi nhé mọi người. Hura!!!

PART 3: VESPER LYND – THE GIRL IN HIS HEART

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: