Các bài viết cũ

[Film Diary] Soldier’s Girl – What a lovely way to burn!


Tình yêu luôn luôn là 1 bí ẩn đối với nhân loại, vẫn đã và vẫn sẽ là như vậy. Chưa có ai từng dám nói mình có thể định nghĩa chính xác ý nghĩa của tình yêu. Bởi sự biến hoá muôn màu muôn hình thái của nó là không giới hạn. Thế nhưng con người từ nhiều thời đai nay vẫn chịu bị bó hẹp trong phạm vi suy nghĩ về tình yêu. Đừng nói là từ thời xa xưa, ngày nay những người ko cùng đẳng cấp, ko cùng địa vị thường cho là ko nên yêu và lấy nhau. Yêu người đồng giới thì bị coi là bệnh hoạn, lập dị. Xã hội có tiến bộ cách mấy thì vẫn tồn tại những quan niệm cổ hủ về tình yêu và giới hạn của tình yêu. Và những hành vi vượt qua giới hạn đó, lắm khi phải chịu những hậu quá thật tàn khốc. Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: