Các bài viết cũ

[Me] I have a dark day (and Jerry relights it up!)


Hôm qua ngồi nặn óc nặn trán ráng viết cho xong cái review cho Sin City mà ko được. Cãi lộn 1 trận với ông anh xong là chữ nghĩa ý tưởng nó văng ra bến Bạch Đằng cả. Shit! Tâm trạng quá shit luôn. Tối lên chat với hội fangirl mới tạm xả 1 tí. Đêm lại bị mất ngủ vì bệnh tái phát nổi dị ứng khắp người =.=). Lăn lộn qua lại 1 hồi, cuối cùng chụp cái dt lên mạnh xem 1 tá video interview của Jerry. Cười đã đời tới lúc mệt quá mới quay lơ ra ngủ được. Đồng hồ gõ hơn 3a.m

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: