[Music&Lyrics] White Queen & You Take My Breath Away – Queen


Hai trong những bài hát ít nổi tiếng của Queen mà mình đặc biệt ưa thích, là White Queen và You Take My Breath Away lần lượt sáng tác bởi Brian và Freddie. Mình ban đầu chỉ tính giới thiệu về White Queen, nhưng rồi mình cảm thấy cần phải nhắc thêm cả YTMBA vì … Đọc tiếp [Music&Lyrics] White Queen & You Take My Breath Away – Queen