[My Diary] Ở giữa hai thái cực…


Là sự cân bằng. Mình là 1 đứa tin tưởng tuyệt đối vào sự cân bằng trong đời sống và bất cứ thứ gì thái quá đều gây hại. Đặc biệt nhất là đối với xúc cảm con người, quá hời hợt hay nhạy cảm, quá yêu thích hoặc căm ghét đều khiến người ta … Đọc tiếp [My Diary] Ở giữa hai thái cực…

Highlights of 2018


Quéo quèo, giờ mới viết blog cho đề tài này kể ra cũng hơi muộn. Nhưng thôi kệ, Tết ta vẫn chưa tới nên về lý thuyết ta vẫn còn trong năm "Con Tró". Mình đã nghĩ viết về Top movies của 2018 nhưng rồi nghĩ lại thấy viết vậy quá máy móc không cover … Đọc tiếp Highlights of 2018