[My Diary] New Chapter


Thời gian nhanh thật. Dễ đã hơn nửa năm rồi kể từ bài review cuối Inside Out. Cảm giác nhìn lại những trang viết cũ nghe lại bài hát xưa, cứ như nhìn lại quá khứ của một ai đó, cuộc đời của ai đó không phải mình. Vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Giai … Đọc tiếp [My Diary] New Chapter