Monthly Archives: Tháng Tám 2016

[My Diary] New Chapter


Thời gian nhanh thật. Dễ đã hơn nửa năm rồi kể từ bài review cuối Inside Out. Cảm giác nhìn lại những trang viết cũ nghe lại bài hát xưa, cứ như nhìn lại quá khứ của một ai đó, cuộc đời của ai đó không phải mình. Vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: