Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

Bảo vệ: [My Diary] Farewell my 22


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[My Diary] Chôn giấu cảm xúc – Nghiệt Duyên Ost


Tur kong mai koey ja roo loey (Anh có lẽ không bao giờ biết) Tur kong mai koey ja kao jai (Anh có lẽ không bao giờ hiểu)

Mee kum bahng kum tee gep wai (Những điều em luôn giữ trong tim mình)

Mai aht ja oey hai tur roo nai (Những lời em chưa bao giờ nói với anh)

Dtaung gep hai leuk soot jai (Em phải giữ sâu tận trong đáy lòng) 

Mai aht bauk krai dai loey (mà không thể nói cùng ai)

Bpen ruk tee mai aht bpert poey (Đó là tình yêu không thể thổ lộ) 

Dtaung glaeng hai doo meuan wah chun gliat tur (Và cư xử như em ghét anh)

ĐK: Ying tum bpen mai ruk mahk kae nai (Càng ngăn mình không được yêu anh)

Ying toramahn jai mahk kae nun (em lại càng đau đớn)

Ying rao dtaung mah jur gun took wun (Tệ hơn nữa là em cũng phải gặp anh mỗi ngày) 

Chun taep ja dtai dtor nah tur (Sự dày vò đó có thể giết chết em) 

Bauk dtua eng hai hahm jai (Ép mình kìm nén cảm xúc) 

Dtae hua jai yung mee tur samur (Nhưng anh luôn ở trong tim em) 

Hua jai mun dohn sah pao wai hai mee tur (Trái tim em đã yêu anh mù quáng)

Ja tum yung ngai gor yung ruk (Dù có làm gì, thì em vẫn yêu anh)

ruk tur kon diao (chỉ yêu mình anh!)

Mun kong ja dee tah saung rao (Thật tốt nếu hai chúng ta)

Mai koey jur gun hai chum jai (Chưa bao giờ gặp gỡ…)

Mun keu kwahm jing tee bpuat jai (Sự thật đau lòng là)

Tee mai aht oey kum wah ruk (Em có thể sẽ chẳng bao giờ nói được lời yêu)

Dtaung gep hai leuk soot jai (Em phải giữ sâu tận đáy lòng)

Mai aht bauk krai dai loey (mà không thể nói cùng ai)

Bpen ruk tee mai aht bpert poey (Đó là tình yêu không thể thổ lộ)

Dtaung glaeng hai doo meuan wah chun gliat tur (Và hành động như em ghét anh)
ĐK Ying tum bpen mai ruk mahk kae nai (Càng ngăn mình không được yêu anh)

Ying toramahn jai mahk kae nun (em lại càng đau đớn)

Ying rao dtaung mah jur gun took wun (Tệ hơn nữa là em phải gặp anh mỗi ngày) 

Chun taep ja dtai dtor nah tur (Sự dày vò đó giết chết em dần mòn) 

Bauk dtua eng hai hahm jai (tự dặn lòng hãy kìm nén cảm xúc) 

Dtae hua jai yung mee tur samur (Nhưng anh đã ở trong tim em) 

Hua jai mun dohn sah pao wai hai mee tur (Trái tim này đã yêu anh mù quáng)

Ja tum yung ngai gor yung ruk (Dù có làm gì, thì em vẫn lỡ yêu anh mất rồi)

%d bloggers like this: