Monthly Archives: Tháng Hai 2015

[Viết linh tinh]


Ko có hứng viết cảm nhận phim. Đúng hơn là ko có phim này gây cảm hứng cho mình viết. Phim hàn lâm Oscar giờ trở nên thiếu hấp dẫn với mình. List phim thì dài, động lực xem thì ko có. Lười.

Bùn ghê gớm.

Bảo vệ: [My Diary] Stay Strong


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: