[Tổng kết] Phim của năm qua – Nốt trầm nhiều hơn nốt #


Phew. Cúi cùng cũng được rờ tới cái bàn phím một cách đúng nghĩa. Học kì này học ko nhiều môn mà sao vất vả ghê. Cơ bản là cái tội lì ko chịu nhờ người khác giúp cứ cắm mặt làm 1 mình dù dốt IT :)) Thôi kệ, xong cũng xong. Rút kinh … Đọc tiếp [Tổng kết] Phim của năm qua – Nốt trầm nhiều hơn nốt #