[Film Review] The Great Gatsby (2013) – Không hổ danh Baz Luhrmann


Hồi chiều này xem The Great Gatsby. Tuy ko thix câu chuyện này, nhưng mình học dc ở nó 1 bài học: đừng yêu mù quáng và cũng đừng tô hồng tình yêu. Jay Gatsby là 1 ngừoi đàn ông gan dạ, tham vọng và nhạy bén. Nhờ những phẩm chất đó mà anh từ … Đọc tiếp [Film Review] The Great Gatsby (2013) – Không hổ danh Baz Luhrmann